Det er glede i himmelen naar en synder vender om!

"Akkurat naa har jeg mest lyst til aa ta livet mitt". David var utrolig nedfor en fredag etter moetet. Han har vaert innom kirka vaar noen ganger, men det har stort sett vaert andre ting som har vaert viktigere enn aa gaa paa moete. Men i dag var han der. Han oensket aa snakke med meg. "Jeg kraesja med en helt ny bil i dag". Han fortalte meg med graaten i halsen hvor mye han maatte betale for skadene. Forsikringen de fleste har dekker kun personskader. Skjer det en ulykke maa de betale alt fra egen lomme. "Har du kommet for aa tigge etter penger" tenkte jeg. "Jeg maa bli en kristen" sa han plutelig. "Jeg var en troende da jeg var liten, foreldrene mine var adventister, og jeg var med og var et Guds barn. Men etter hvert blei jobben viktigere for meg. Samboeren min har proevd aa faa meg med paa moeter hver soendag, men jeg sa jeg ikke hadde tid. Naa er jeg bare trist. Jeg har mest lyst til aa ta livet mitt." "En dag vil du takke for at du kraesja med bilen din" sa jeg. "I dag er det glede i himmelen over en synder som har vendt om" "Jeg foeler meg bare trist akkurat naa, men jeg vil komme paa moetene. Jeg skjoenner at dette er fra Gud" Vi fikk snakke litt sammen, David, Arturo (evangelist) og jeg. Jeg fikk inntrykk av at her var det en som virkelig trengte Jesus. Etterpaa sa jeg til Arturo "Dette er en gledens dag" "Ja jeg tror ogsaa det" var svaret.

Soendagen kom, jeg fikk desverre ikke til aa vaere paa hele moete. Men Arturo fortalte meg hva som hadde skjedd etterpaa. Til slutt paa moete hadde David kommet fram og sagt "dere maa be for meg, jeg maa bli en kristen" Det hadde vaert en gledestund baade i kirken og i himmelen. 

Det har ogsaa vaert en stor glede i hjerte mitt over dette. Det har liksom vaert saa lite frukter i arbeidet. Noen nye kommer jo aa hoerer, men faar de tatt imot? Saa kommer en av de minst ventende aa trenger aa bli frelst. Gud er underes Gud. Og Han hoerer boenn!

"De som saar med graat, skal hoeste med fryderop. De gaar graatende og baerer den saeden de saar ut, de kommer hjem med fryderop og baerer sine korbaand. Sal.126.5-6. Naar det er en saann glede i hjertet over én synder som vender om, hvordan blir det ikke naar vi skal baere vaare kornbaand? Vi ber om vekkelse og tror at en dag skal den komme. Takk for alle som ber for arbeidet. Det nytter. Det er enda naadetid. 

Skrevet av Per Olav Mangelrød den 21.01.2016

Bussen

Jeg vil dele videre med dere noe evangelist Arturo fortalte om paa et ungdomsmoete:

Det var en vanlig tirsdags morgen, jeg (Arturo) setter meg paa bussen for aa dra paa boennemoete paa kontoret i sentrum. Mens jeg sitter paa bussen, der det er mellom 30 og 40 passasjerer, er det som en stemme inne i meg som sier: "Naa skal du reise deg opp og forkynne Ordet." Jeg hadde menneskefrykt og ville ikke. Men stemmen fortsatte aa oppmuntre meg til aa snakke om Jesus, saa da det var igjen ca 5min av turen, reiste jeg meg opp og forkynte evangeliet for dem. Etterpaa delte jeg ut traktater til de som ville ha. Ide jeg skulle til aa gaa ut av bussen sier han som staar i doera aa tar imot betaling: "Takk" 

Jeg blei saa glad for at jeg gjorde det og for dette "takket" fra mannen som tor imot betaling. Da jeg kom hjem igjen til huset mitt graat jeg og takket Gud for at han gav meg styrke til aa gjoere dette og for mannen som sa takk. Det er en stor glede aa faa vaere en Herrens disippel!

Skrevet av Per Olav Mangelrød den 07.01.2016

Perublogg

På denne bloggen vil misjonærene dele sine tanker og opplevelser fra Peru, og hvordan arbeidet er der.

Rode og Håkon har også sin egen private blogg på familienmalerod.wordpress.com hvor passordet er Arequipa for å lese innholdet.

Arkiv

2024 (1)

januar (6)

2023 (11)

november (7)

september (6)

juli (4)

juni (4)

mai (6)

april (4)

mars (5)

januar (6)

2022 (3)

2019 (2)

mars (5)

februar (5)

2018 (8)

oktober (6)

september (6)

august (2)

juli (4)

april (4)

mars (5)

februar (5)

januar (6)

2017 (5)

november (7)

juni (4)

mai (6)

mars (5)

2016 (9)

desember (3)

november (7)

september (6)

juli (4)

mai (6)

april (4)

februar (5)

januar (6)

2015 (9)

november (7)

oktober (6)

september (6)

mai (6)

april (4)

mars (5)

januar (6)

2014 (9)

november (7)

oktober (6)

august (2)

juli (4)

juni (4)

mai (6)

februar (5)

2013 (1)

desember (3)