Støtte arbeidet

Gaver

ønsker du å støtte Evangelisk Luthersk Misjonslag sitt arbeid så kan dette gjøres ved å overføre penger til vår hovedkonto 1638.21.01514 eller ved å Vippse til 119348.

ELM må betale 1,75% av beløp som vippses så vi fortrekker bankoverføring til konto. Ved overøring via bankkonto så kan du benytte følgende adresse:

ELM
v/kasserer Wilber Marca
Farrisveien 269,
3282 Kvelde


Bedehuset i Skjee - Betania

Bedehuset "Betania" i Stokke skal bygges på. Her er en liten informasjonsvideo fra dette prosjektet. Be gjerne for dette prosjektet og vi er veldig takknemlig for økonomisk støtte!

Bedehuset i Skjee-bygda i Stokke er et samlingspunkt for Østre Vestfold ELM. Vår bønn er at vi må ta vare på arven vår. Det er en utvikling i dag hvor bedehusene legges ned, men vi ser derimot verdien av å ruste opp og bygge ut for på den måten å ivareta det vi har fått. Vi er mange som samles til møtene; barn, ungdom og voksne, og har derfor behov for å utvide. Tanken er å rive dagens tilbygg og sette opp et nytt og større. I tillegg er det ønskelig å foreta noe vedlikehold på den gamle delen; bl.a. skifte hovedtak.

Tilbygget vil få en størrelse på 66 m2. Salen i 1 etg. vil utvides, og i tillegg garderobe og toaletter oppgraderes. I 2 etg. planlegges et rom som kan brukes til å avholde bønnemøter og ungdomssamlinger samt oppholdsrom for barnefamilier ved behov.

Vi har i mange år spart opp penger til dette bedehuset, og mye arbeid er planlagt gjort på dugnad. Imidlertid regner vi med at det vil koste 2 mill. å sette opp et slikt tilbygg. Derfor vil det bli behov for å ta opp et lån. Dersom du kunne tenke deg å bidra, vil vi sette stor pris på din gave. Små som store beløp, evt fast givertjeneste kan settes inn på bedehusets konto nr. 1503.77.49157.

Styret for Betania bedehus


1 / 9
Bygget slik det er i dag
2 / 9
Tegning av nytt tilbygg
3 / 9
4 / 9
Gang - WC til høyre og møtesal rett frem
5 / 9
Gang - mot inngangsdør
6 / 9
Gang - møtesal til venstre og garderobe til høyre
7 / 9
8 / 9
Planskisse 1. etg.
9 / 9
Planskisse 2. etg.Fradrag for gaver

Fra og med skatteåret 2018 er det mulig å få fradrag for gaver gitt til ELM. Det er noen krav for at dette skal skje:

  • Du må ha gitt minimum kr 500,- i gave via elektroniske overføring (kollekt gitt som kontanter kan ikke spores og dermed gis det ikke fradrag).
  • Maksimalt beløp du kan få fradrag for i 2023 er kr 25 000,- pr person.
  • Beløpet må være på ELMs konto før 31. desember året man ønsker fradraget.
  • Du må ha oppgitt ditt fødselsnummer til ELM. Kontakt Olav Malerød på tlf 33 11 38 33/ 456 00 424 for å oppgi ditt nummer.

Du får igjen 22% (2023 sats) av beløpet som er rapportert inn som gaver. Vi håper at dette beløpet kan gies tilbake til organisasjonen slik at vi får dekket kostnadene med ordningen og forhåpentligvis mer penger til vårt misjonsarbeid. Ta kontakt med Olav Malerød om beløpet på din selvangivelse er feil.


For mer informasjon om fradrag, kontakt:
Olav Malerød
Lyseboveien 192, 3282 Kvelde
tlf 33 11 38 33/ 456 00 424

Fast givertjeneste

Da Avtalegiro har en del kostander forbundet med seg så har vi ikke den tjenesten, men nettbankene lar deg sette opp et fast beløp som kan overføres hver måned. Hør med din bank for hvordan du kan ordne det. Vi har mange utgifter, spesielt i forbindelse med vårt arbeid i Peru, og faste overføringer fra givere vil gjøre vårt arbeid mer forugsigbart.

Les mer om fast givertjeneste for Peru >

Mer informasjon

Kontakt vår kasserer Wilber Marca via e-post kasserer@misjonslaget.no eller via post på adressen Farrisveien 269, 3282 Kvelde, for mer informasjon om muliugheter for å støtte arbeidet.