Støtte arbeidet

Gaver

ønsker du å støtte Evangelisk Luthersk Misjonslag sitt arbeid så kan dette gjøres ved å overføre penger til vår hovedkonto 1638.21.01514 eller ved å Vippse til 119348.

ELM må betale 1,75% av beløp som vippses så vi fortrekker bankoverføring til konto. Ved overøring via bankkonto så kan du benytte følgende adresse:

ELM
v/kasserer Bjørg Løvås
Vragesv. 85
4625 Flekkerøy


Fradrag for gaver

Fra og med skatteåret 2018 er det mulig å få fradrag for gaver gitt til ELM. Det er noen krav for at dette skal skje:

  • Du må ha gitt minimum kr 500,- i gave via elektroniske overføring (kollekt gitt som kontanter kan ikke spores og dermed gis det ikke fradrag).
  • Maksimalt beløp du kan få fradrag for i 2022 er kr 25 000,- pr person.
  • Beløpet må være på ELMs konto før 31. desember året man ønsker fradraget.
  • Du må ha oppgitt ditt fødselsnummer til ELM. Kontakt Olav Malerød på tlf 33 11 38 33/ 456 00 424 for å oppgi ditt nummer.

Du får igjen 23% av beløpet som er rapportert inn som gaver. Vi håper at dette beløpet kan gies tilbake til organisasjonen slik at vi får dekket kostnadene med ordningen og forhåpentligvis mer penger til vårt misjonsarbeid. Ta kontakt med Olav Malerød om beløpet på din selvangivelse er feil.


For mer informasjon om fradrag, kontakt:
Olav Malerød
Lyseboveien 192, 3282 Kvelde
tlf 33 11 38 33/ 456 00 424

Fast givertjeneste

Da Avtalegiro har en del kostander forbundet med seg så har vi ikke den tjenesten, men nettbankene lar deg sette opp et fast beløp som kan overføres hver måned. Hør med din bank for hvordan du kan ordne det. Vi har mange utgifter, spesielt i forbindelse med vårt arbeid i Peru, og faste overføringer fra givere vil gjøre vårt arbeid mer forugsigbart.

Les mer om fast givertjeneste for Peru >

Mer informasjon

Kontakt vår kasserer Bjørg Løvås via e-post kasserer@misjonslaget.no eller via post på adressen Vragesv. 85, 4625 Flekkerøy, for mer informasjon om muliugheter for å støtte arbeidet.