Bibelhelg Vegårtun 8.-10. oktober

Velkommen til Bibelhelg på Vegårtun 8.-10. oktober 2021!

Talere: Dagfinn Sandal og Jon Espeland

Klikk her for program >

Påmelding innen 27.september.
 


Grunnet en teknisk feil hos leverandøren var nettsiden ute av funksjon 25. og 26. juli 2021. Vi beklager dette.Covid-19 tiltak i Vestfold

Pga Covid-19 er vi nødt til å be de som geografisk tilhører Kvelde/ Hvarnes-foreningen å gå på møter der og de som geografisk tilhører Østre Vestfold (Østre Hedrum, Kodal, Sandefjord) følger møtene i lokalforeningen der.
Kretsstyret, 04.11.20

Regler for fysiske møter

Oppdaterte regler pr 9. november (med forbehold om feil og andre lokale regler som gjelder):
- maks XX personer i lokalet (her kan det være strengere lokale begrensninger)
- minst 1 meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig
- alle møter må ha en ansvarlig - den ansvarlige vil passe på at regler følges og ta imot påmelding på forhånd via SMS eller registrere de som møter opp ved ankomst (pga smittsporing må vi ha liste på hvem som var tilstede - listen oppbevares i 14 dager). De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
- personer med symtomer på luftveisplager (som f.eks. vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter) må ikke møte opp

Mer detaljert veiledning finnes på kirken.no >
Mer om arrangementer hos helsedirektoratet.no >
vg.no har laget en liste over lokale regler og råd, så du kan sjekke kommunen møte skal arrangeres i >

Opptak digitale møter

Opptak fra direktesendinger kan du finne på ELMs Facebookside (åpent for alle) >>
Noen av opptakene finner du også på ELMs youtube-kanal >>


Bibelcamping 2021:


Flekkerøy 2021:


Påsken 2021:2020:

Kr. himmmelf., tors 21. mai, kl 19:00
Emne: Et sikkert håp - Ef 1;17-23
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

17.mai-møte, søn 17. mai, kl 18:00
Emne: Et ord fra Jesus - Matt 8
Taler: Håkon Malerød
Sang: Jane og Tore
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

1. påskedag, søn 12. april, kl 19:00
Emne: Forsonet med Gud del 1 - Rom 6;4-11
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
åpning: Jon Espeland
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

2. påskedag, man 13. april, kl 11:00
Emne: Forsonet med Gud del 2 - 2Kor 5;14-21
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
åpning: Magne Straumstein
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>
Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.