Møteserier og stevne i november

9.-14 nov. + 16.-20. nov. (utvidet) Betania, Stokke
Tale ved Einar Kristoffersen

11.- 14 nov. Flekkerøy bedehus
Tale og sang ved Oddvar Dahl

Stevne 20. nov. Rena misjonshus
Tale ved Olaf Klavenæs og sang av Broderrøsten

24.-28. nov. Kvelde bedehus
Tale ved Tom Eftevand

Velkommen til møter i november!
Neste møter
28/11 11:00 Møte: Kvelde bedehus
28/11 11:00 Møte: Kvelde bedehus
04/12 19:00 Ungdomsforening: Kvelde bedehus


Covid-19 tiltak i Vestfold

Pga Covid-19 er vi nødt til å be de som geografisk tilhører Kvelde/ Hvarnes-foreningen å gå på møter der og de som geografisk tilhører Østre Vestfold (Østre Hedrum, Kodal, Sandefjord) følger møtene i lokalforeningen der.
Kretsstyret, 04.11.20

Opptak digitale møter

Opptak fra direktesendinger kan du finne på ELMs Facebookside (åpent for alle) >>
Noen av opptakene finner du også på ELMs youtube-kanal >>


Bibelcamping 2021:


Flekkerøy 2021:


Påsken 2021:2020:

Kr. himmmelf., tors 21. mai, kl 19:00
Emne: Et sikkert håp - Ef 1;17-23
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

17.mai-møte, søn 17. mai, kl 18:00
Emne: Et ord fra Jesus - Matt 8
Taler: Håkon Malerød
Sang: Jane og Tore
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

1. påskedag, søn 12. april, kl 19:00
Emne: Forsonet med Gud del 1 - Rom 6;4-11
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
åpning: Jon Espeland
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

2. påskedag, man 13. april, kl 11:00
Emne: Forsonet med Gud del 2 - 2Kor 5;14-21
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
åpning: Magne Straumstein
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>
Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.