Møter Hvarnes 15.-18.okt

Velkommen til møter på Hvarnes denne uken, torsdag 15. oktober - søndag 18. oktober. Jon Espeland taler.

Klikk her for tider og kart >


Vil du se opptak fra Vegårtun? Klikk her for opptak fra Vegårtun>
 
Neste møter
21/10 19:00 Ungdomsforening: Betania, Stokke
25/10 11:00 Møte: Kvelde bedehus
25/10 11:00 Møte: Rena Misjonshus
Regler for fysiske møter

Enkelte lokallag begynte etter 7.mai med møter igjen. Da er det følgende regler som gjelder:
- maks 200 personer i lokalet
- minst 1 meter avstand til alle kanter (personer i samme husstand kan sitte sammen)
- alle møter må ha en ansvarlig - den ansvarlige vil passe på at regler følges og ta imot påmelding på forhånd via SMS eller registrere de som møter opp ved ankomst (pga smittsporing må vi ha liste på hvem som var tilstede)
- personer med symtomer på luftveisplager (som f.eks. vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter) må ikke møte opp

Opptak digitale møter

Kr. himmmelf., tors 21. mai, kl 19:00
Emne: Et sikkert håp - Ef 1;17-23
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

17.mai-møte, søn 17. mai, kl 18:00
Emne: Et ord fra Jesus - Matt 8
Taler: Håkon Malerød
Sang: Jane og Tore
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

1. påskedag, søn 12. april, kl 19:00
Emne: Forsonet med Gud del 1 - Rom 6;4-11
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Åpning: Jon Espeland
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

2. påskedag, man 13. april, kl 11:00
Emne: Forsonet med Gud del 2 - 2Kor 5;14-21
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Åpning: Magne Straumstein
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>
Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.