Velkommen til Sommerbibelskole

Velkommen til Sommerbibelskole på Bygland KVS, Setesdal
01. august - 04. august 2024


Program >
 


På Hjemveg juli 2024

Årets sommernummer av bladet På Hjemveg er nå publisert. Klikk på knappen under for å lese det. Tidligere versjoner av På Hjemveg finner du under fanen Oppbyggelig.

Redaksjonen hilser dere med Johannes 14;27:
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!


På Hjemveg juli 2024
Forsidebilde av På HjemvegTur til Peru 22. november til 8. desember 2024

Bli med på ELM sin spennende og uforglemmelige rundtur i Peru fra 22. november til 8. desember 2024! Klikk på knappen under for mer informasjon.

Program og priser!

For spørsmål og påmelding:
• Per Olav Mangelrød
• E-post: pom-85@hotmail.com
• Telefon: 907 04 304

Påmeldingsfrist: 15. mai 2024 – med fare for at turen blir full tidligere!

Sentrumskirken i Arequipa
Sentrumskirken i Arequipa

Sentrumskirken i Arequipa

Byggearbeider Peru

Nå begynner grov-arbeidet med byggingen av ny Kirke og kontor i sentrum av Arequipa å nærme seg slutten. Siste etasjeskille er støpt.

Følg arbeidet på Perubloggen >

Ønsker du å støtte arbeidet i Peru?
Kontonummer både for fast givertjeneste og engangsgaver som går direkte til arbeidet i Peru: 3000.13.23454På toppen av det nye bygget


Bedehuset i Skjee - Betania

Bedehuset i Skjee-bygda i Stokke er et samlingspunkt for Østre Vestfold ELM. Vår bønn er at vi må ta vare på arven vår. Det er en utvikling i dag hvor bedehusene legges ned, men vi ser derimot verdien av å ruste opp og bygge ut for på den måten å ivareta det vi har fått. Vi er mange som samles til møtene; barn, ungdom og voksne, og har derfor behov for å utvide. Tanken er å rive dagens tilbygg og sette opp et nytt og større. I tillegg er det ønskelig å foreta noe vedlikehold på den gamle delen; bl.a. skifte hovedtak.

Les mer om prosjektet under Støtte >


Opptak møter


Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.