Barneleir 14.-16. juni 2024

Det blir barneleir på Skoklemoen i Hvarnes, 14.-16. juni. Leiren er fra 0 år til dem som begynner på 5. klasse.

Påmelding til Anne Margrethe Marca på sms: 99771746.

Program kommer senere.


På Hjemveg mars 2024

Årets påskenummer av bladet På Hjemveg er nå publisert. Klikk på knappen under for å lese det. Tidligere versjoner av På Hjemveg finner du under fanen Oppbyggelig.

Redaksjonen hilser dere med Matteus 28;6:
Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!


På Hjemveg mars 2024
Forsidebilde av På Hjemveg
06. - 12. juli Bibelcamping: Vegårtun, Vegårshei

Talere: Gudleik Himle m. fler.

Detaljert program kommer senere.

Informasjon og påmelding: Jane Mangelrød, tlf.: 47800393, e-post: janemangel@hotmail.com

01. - 04. aug. Sommerbibelskole: Bygland KVS, Setesdal

Talere: Dagfinn Sandal, Jon Espeland og Arnfinn Barlaup.

Detaljert program kommer senere.

Informasjon og påmelding: Asbjørn Mangelrød, tlf.: 99624658, e-post: asbjorn.mangelrod@gmail.comTur til Peru 22. november til 8. desember 2024

Vi har reservert 25 flyseter til Peru 22. november 2024. Tanken er at de som har lyst, kan bli med på innvielsen av det nye bygget i Arequipa.

Vi vil legge opp litt rundt besøket, og det vil være mulighet for ulike løsninger med tanke på overnatting og besøk til andre steder enn Arequipa.

KLM slutter å fly på Torp, så turen vil gå t/r Gardermoen. Vi kan evt. søke tilslutning fra Kristiansand, Stavanger eller Trondheim.

Her er flyruter og tider:
KL1196 22NOV OSLAMS 0630 0830
KL 743 22NOV AMSLIM 1140 1810
KL 744 07DEC LIMAMS 2010 1405 (neste dag)
KL1207 08DEC AMSOSL 2035 2220

Pris for KLM er kr 12 150,-. Så må vi se på andre priser for innenlands transport og overnatting.

Konkret påmelding kommer vi tilbake til og tar vi etter hvert.

For flere opplysninger: Kontakt Jon Espeland, Tel +47 413 04 882, E-post jon@thevibe.no

Sentrumskirken i Arequipa

Sentrumskirken i Arequipa


Byggearbeider Peru

Nå begynner grov-arbeidet med byggingen av ny Kirke og kontor i sentrum av Arequipa å nærme seg slutten. Siste etasjeskille er støpt.

Følg arbeidet på Perubloggen >

Ønsker du å støtte arbeidet i Peru?
Kontonummer både for fast givertjeneste og engangsgaver som går direkte til arbeidet i Peru: 3000.13.23454På toppen av det nye bygget

Bedehuset i Skjee - Betania

Bedehuset i Skjee-bygda i Stokke er et samlingspunkt for Østre Vestfold ELM. Vår bønn er at vi må ta vare på arven vår. Det er en utvikling i dag hvor bedehusene legges ned, men vi ser derimot verdien av å ruste opp og bygge ut for på den måten å ivareta det vi har fått. Vi er mange som samles til møtene; barn, ungdom og voksne, og har derfor behov for å utvide. Tanken er å rive dagens tilbygg og sette opp et nytt og større. I tillegg er det ønskelig å foreta noe vedlikehold på den gamle delen; bl.a. skifte hovedtak.

Les mer om prosjektet under Støtte >

Opptak møter

Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.