Yngresleir avlyst

Yngresleir, som skulle vært 9.-11. juni 2023, er dessverre avlyst pga ingen påmeldte.

Men vi har andre leirer nå i juni:
Barneleir Skaglemoen
9.-11. juni
Program >

Ungdomsleir Kvinatun
23.-25. juni
Program >
Påmeldingsfrist: 11. juni
Bedehuset i Skjee

Bedehuset i Skjee-bygda i Stokke er et samlingspunkt for Østre Vestfold ELM. Vår bønn er at vi må ta vare på arven vår. Det er en utvikling i dag hvor bedehusene legges ned, men vi ser derimot verdien av å ruste opp og bygge ut for på den måten å ivareta det vi har fått. Vi er mange som samles til møtene; barn, ungdom og voksne, og har derfor behov for å utvide. Tanken er å rive dagens tilbygg og sette opp et nytt og større. I tillegg er det ønskelig å foreta noe vedlikehold på den gamle delen; bl.a. skifte hovedtak.

Tilbygget vil få en størrelse på 66 m2. Salen i 1 etg. vil utvides, og i tillegg garderobe og toaletter oppgraderes. I 2 etg. planlegges et rom som kan brukes til å avholde bønnemøter og ungdomssamlinger samt oppholdsrom for barnefamilier ved behov.

Vi har i mange år spart opp penger til dette bedehuset, og mye arbeid er planlagt gjort på dugnad. Imidlertid regner vi med at det vil koste 2 mill. å sette opp et slikt tilbygg. Derfor vil det bli behov for å ta opp et lån. Dersom du kunne tenke deg å bidra, vil vi sette stor pris på din gave. Små som store beløp, evt fast givertjeneste kan settes inn på bedehusets konto nr. 1503.77.49157.

Styret for Betania bedehus


1 / 9
Bygget slik det er i dag
2 / 9
Tegning av nytt tilbygg
3 / 9
4 / 9
Gang - WC til høyre og møtesal rett frem
5 / 9
Gang - mot inngangsdør
6 / 9
Gang - møtesal til venstre og garderobe til høyre
7 / 9
8 / 9
Planskisse 1. etg.
9 / 9
Planskisse 2. etg.

Opptak møter

Opptak fra direktesendinger kan du finne på ELMs Facebookside (åpent for alle) >>
Noen av opptakene finner du også på ELMs youtube-kanal >>


Tore Mangelrød, Flekkerøy bedehus 10.-13. februar 2022:Oddvar Dahl, Hvarnes 18.-23. jan 2022:

Lørdag ble ikke tatt opp pga sykdom. Torsdagen talte Asbjørn Fossli.Bibelcamping 2021:


Flekkerøy 2021:


Påsken 2021:2020:

Kr. himmmelf., tors 21. mai, kl 19:00
Emne: Et sikkert håp - Ef 1;17-23
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

17.mai-møte, søn 17. mai, kl 18:00
Emne: Et ord fra Jesus - Matt 8
Taler: Håkon Malerød
Sang: Jane og Tore
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

1. påskedag, søn 12. april, kl 19:00
Emne: Forsonet med Gud del 1 - Rom 6;4-11
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
åpning: Jon Espeland
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

2. påskedag, man 13. april, kl 11:00
Emne: Forsonet med Gud del 2 - 2Kor 5;14-21
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
åpning: Magne Straumstein
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>
Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.