Velkommen til møter!

14.-16. januar
Frøyland forsamlingshus, Kvernaland + direkte på Facebook
Taler: Jon Espeland
Program >

18.-23. januar
Fredheim, Hvarnes
Taler: Oddvar Dahl
Program >Covid-19 tiltak i Vestfold

Pga Covid-19 er vi nødt til å be de som geografisk tilhører Kvelde/ Hvarnes-foreningen å gå på møter der og de som geografisk tilhører Østre Vestfold (Østre Hedrum, Kodal, Sandefjord) følger møtene i lokalforeningen der.
Kretsstyret, 04.11.20

Opptak digitale møter

Opptak fra direktesendinger kan du finne på ELMs Facebookside (åpent for alle) >>
Noen av opptakene finner du også på ELMs youtube-kanal >>


Bibelcamping 2021:


Flekkerøy 2021:


Påsken 2021:2020:

Kr. himmmelf., tors 21. mai, kl 19:00
Emne: Et sikkert håp - Ef 1;17-23
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

17.mai-møte, søn 17. mai, kl 18:00
Emne: Et ord fra Jesus - Matt 8
Taler: Håkon Malerød
Sang: Jane og Tore
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

1. påskedag, søn 12. april, kl 19:00
Emne: Forsonet med Gud del 1 - Rom 6;4-11
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
åpning: Jon Espeland
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

2. påskedag, man 13. april, kl 11:00
Emne: Forsonet med Gud del 2 - 2Kor 5;14-21
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
åpning: Magne Straumstein
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>
Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.