Fast givertjeneste

Mulig for deg å bidra

I forbindelse med utsendelsen av misjonærer har vi opprettet en mulighet for fast givertjeneste. Det vil si at de som ønsker det kan gi et fast månedlig beløp til arbeidet. Vi lønner i dag to familier pluss 10 lokale arbeidere og det er derfor ønskelig med forutsigbarhet i planleggingen av misjonsarbeidet!

Du kan gi 100 kr, 300 kr, 500 kr, eller et annet selvvalgt beløp hver måned. Rent praktisk er det opp til den enkelte å huske på å gi beløpet hver måned. ELM har ikke mulighet til å sende ut avtalegiro. Vi oppfordrer derfor de som vil gi til å opprette et fast trekk i nettbanken. Slik slipper man å måtte huske betalingen hver måned.

Dersom du synes dette virker interessant, og du ønsker å bidra til at nye mennesker i Peru blir nådd med evangeliet om Jesus, kan du sende navn, adresse og det månedlige beløpet du ønsker å gi til: kasserer@misjonslaget.no Det er også selvsagt fortsatt mulig å gi engangsgaver, uten å binde seg til noe fast beløp.

Kontonummer både for fast givertjeneste og engangsgaver:
3000.13.23454


Høsten er stor!