Informasjon om Evangelisk Luthersk Misjonslag generelt:

Formann    
Jon Espeland
Svartefjell 24
4625 FLEKKERøY
Tlf.: 38 10 00 61/ 413 04 882
Mail: formann(a)misjonslaget.no
 

 

   Lokallag med kontaktpersoner:
FylkeLokallagKontaktperson/
telefonnummer
Aust-Agder Bygland Olav Straume
37935319
Hedmark Rena Sigmund Fjære
98025181
Oslo/ Akershus Oslo og Akershus Vegard Skipnes
45884996
Rogaland Jæren Arthur Salte
51428801
Vest-Agder Flekkerøy Karl Løvås
47617653/ 38100526
Vestfold Kvelde/ Hvarnes Birger Mangelrød
91877224/ 33112044
Østre Vestfold Olaf Andrè Klavenæs
92286453/ 33473175
Vestfold/ Telemark Kvinneforeningen Aurora Mariann Malerød
99163811
Ungdomsforening Thomas Klavenæs
90875727
Østfold Askim Petter Skipnes
41663775/ 69815631

 

Gaver

 Evangelisk Luthersk Misjonslags kontonummer er 1638.21.01514

ELM
v/kassererBjørg Løvås
Vragesv. 85
4625 Flekkerøy.

Tlf.: 38100061 / 41304882.

Mail: bjorglov(a)gmail.com

 

((a) må byttes ut med @ for å sende e-mail. Dette er gjort for å verne adressene mot uønsket e-post, såkalt spam.)

 

Ansvarlig for hjemmesiden: Vegard Skipnes.

post(a)misjonslaget.no