Møteoversikt lokallag

Bygland

Aust-Agder

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Olav Straume (tlf: 37935319) for nærmere informasjon.Viktige arrangement:

15. - 17. februar Ungdomsleir: Skrim sp.kapell, Kongsberg
08. - 10. mars Bibelhelg: Norsjø, Gvarv