Støtte arbeidet

Gaver

Ønsker du å støtte Evangelisk Luthersk Misjonslag sitt arbeid så kan dette gjøres ved å overføre penger til vår hovedkonto 1638.21.01514 eller ved å Vippse til 119348.

ELM må betale 1,75% av beløp som vippses så vi fortrekker bankoverføring til konto. Ved overøfring via bankkonto så kan du benytte følgende adresse:

ELM
v/kasserer Bjørg Løvås
Vragesv. 85
4625 Flekkerøy


Fast givertjeneste

Da Avtalegiro har en del kostander forbundet med seg så har vi ikke den tjenesten, men nettbankene lar deg sette opp et fast beløp som kan overføres hver måned. Hør med din bank for hvordan du kan ordne det. Vi har mange utgifter, spesielt i forbindelse med vårt arbeid i Peru, og faste overføringer fra givere vil gjøre vårt arbeid mer forugsigbart.

Les mer om fast givertjeneste for Peru >

Mer informasjon

Kontakt vår kasserer Bjørg Løvås via e-post kasserer@misjonslaget.no eller via post på adressen Vragesv. 85, 4625 Flekkerøy, for mer informasjon om muliugheter for å støtte arbeidet.