Oppdatering samlinger

Bibelcampingen gjennomføres som planlagt. Sommerbibelskolen blir til et stevne/ teltmøter i Vestfold i stede for.

Les mer om de ulike samlingene lengre ned her på forsiden av misjonslaget.no
Neste møter
19/07 15:00 Utemøte: Nesvangen
26/07 11:00 Møte: Kvelde bedehus
28/07 19:00 Teltmøte: T. Mangelrød, Solberg
Bibelcamping 2020

Bibelcampingen blir gjennomført som planlagt 3/7 til 10/7 -2020.
Talere: Kjell Dahlene, Dagfinn Sandal, Jon Espeland og Tore Mangelrød

Ang. Corona-situasjonen

  • Alle deltagere må melde seg på
  • Vi følger offentlige retningslinjer for avstander og antall som kan samles
  • Vær vennlig å ikke komme ved symptomer som beskrevet fra helsemyndighetene
  • Alle må lage sin egen mat og ha med seg utstyr for dette (inkl. kokemuligheter) (Det er noe utstyr i leilighetene)
  • Alle som skal sove inne på rom og i leilighet må ha med dyne/ pute, i tillegg til sengetøy.

Påmelding til Jane og Tore Mangelrød tlf 478 00 393
E-post janemangel@hotmail.com

Klikk her for mer detaljert program og priser >

Sommerbibelskolen på Bygland erstattes med stevne i Kvelde i Vestfold

Landsstyret i Evangelisk Luthersk Misjonslag var samlet til møte lørdag 13. juni. Blant sakene var Sommerbibelskolen på KVS Bygland 30. juli - 2. august 2020.
På grunn av svært omfattende smittevernregler som vil måtte gjennomføres i matsal og møtesal, vurderer LS det som umulig å gjennomføre Sommerbibelskolen til tross for at myndighetene åpner opp for inntil 200 deltagere.

I stedet blir det et bibelstevne i Kvelde i Vestfold 28. juli - 2. august.

Klikk her for nærmere informasjon og program >

Regler for fysiske møter

Enkelte lokallag begynte etter 7.mai med møter igjen. Da er det følgende regler som gjelder:
- maks 50 personer i lokalet
- minst 1 meter avstand til alle kanter (personer i samme husstand kan sitte sammen)
- alle møter må ha en ansvarlig - den ansvarlige vil passe på at regler følges og ta imot påmelding på forhånd via SMS (pga smittsporing må vi ha liste på hvem som var tilstede)
- ikke tillatt med hjemmemøter, kun på bedehuset (offentlig sted)
- personer med symtomer på luftveisplager (som f.eks. vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter) må ikke møte opp

Opptak digitale møter

Kr. himmmelf., tors 21. mai, kl 19:00
Emne: Et sikkert håp - Ef 1;17-23
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

17.mai-møte, søn 17. mai, kl 18:00
Emne: Et ord fra Jesus - Matt 8
Taler: Håkon Malerød
Sang: Jane og Tore
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

1. påskedag, søn 12. april, kl 19:00
Emne: Forsonet med Gud del 1 - Rom 6;4-11
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Åpning: Jon Espeland
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

2. påskedag, man 13. april, kl 11:00
Emne: Forsonet med Gud del 2 - 2Kor 5;14-21
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Åpning: Magne Straumstein
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>
Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.