Program nyttårssamling

Velkommen til nyttårssamling på Strand leirsted, Sandefjord 30.12.19-01.01.20.

Klikk her for program >

Påmeldingsfrist: 20. desember 2019
 
Neste møter
15/12 11:00 Møte: Rena Misjonshus
19/12 19:00 Møte: Fredheim, Hvarnes
22/12 17:00 Sangmøte: Kvelde bedehus

Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.