Oppstart møter

Myndighetene tillater fra 7. mai arrangementer med opp til 50 personer på offentlig sted. Se øvrige regler lengre ned på denne siden. Det betyr at lokallag igjen kan starte med møter. Vi prøver å holde nettsiden oppdatert så godt vi kan, men det kan raskt komme endringer. Møter lengre frem i tid står fortsatt oppført, men vær forberedt på at de blir avlyst.
 
Neste møter
05/06 17:00 Møte: Rena Misjonshus
05/06 19:30 Nattverdmøte:
11/06 19:00 Møte: A. Mangelrød, Holmhågan
Regler for fysiske møter

Enkelte lokallag begynner etter 7.mai med møter igjen. Da er det følgende regler som gjelder:
- maks 50 personer i lokalet
- minst 1 meter avstand til alle kanter (personer i samme husstand kan sitte sammen)
- alle møter må ha en ansvarlig - den ansvarlige vil passe på at regler følges og ta imot påmelding på forhånd via SMS (pga smittsporing må vi ha liste på hvem som var tilstede)
- ikke tillatt med hjemmemøter, kun på bedehuset (offentlig sted)
- personer med symtomer på luftveisplager (som f.eks. vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter) må ikke møte opp

Oppdatering Bibelcamping 2020

Etter all sannsynlighet blir det Bibelcamping på Vegårtun også i år. Vi venter på nye uttalelser 15/6 fra myndighetene.
Bibelcampingen er planlagt 3/7 til 10/7 -2020.
Talere i år er Kjell Dahlene, Dagfinn Sandal og Jon Espeland.

NB! Det er viktig er at ALLE som har tenkt seg på bibelcamping må melde seg på! Enten det er for kortere eller lengre periode. Og alle som kommer må ha med turutstyr. Det vil si kopper, gryter, stormkjøkken/primus/ kokeapparat, kaffetrakter ol. Det blir ingen fellesstasjon. Mulig må de som ligger ute leie hver sitt bad inne i internatet. Det vil medføre litt dyrere campingsvgift.

Det er 8 leiligheter til leie. Ellers er det mange rom og mye plass til camping.

Påmelding til Jane og Tore Mangelrød tlf 478 00 393
E-post janemangel@hotmail.com

Mer detaljert program kommer her snart.

Oppdatering Sommerbibelskole Bygland

Sommerbibelskolen på Bygland vil bli arrangert så sant myndighetene åpner for det. Det vil i så tilfelle komme mer informasjon om hvordan gjennomføringen blir for å følge tilretningslinjene fra myndigighetene. Så hold fremdeles av datoene 30.juli - 02.august 2020.

Barneleir og yngresleir avlyst

Barneleiren og yngresleiren som skulle vært arrangert i juni på Norsjø er bestemt avlyst.

Opptak digitale møter

Kr. himmmelf., tors 21. mai, kl 19:00
Emne: Et sikkert håp - Ef 1;17-23
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

17.mai-møte, søn 17. mai, kl 18:00
Emne: Et ord fra Jesus - Matt 8
Taler: Håkon Malerød
Sang: Jane og Tore
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

1. påskedag, søn 12. april, kl 19:00
Emne: Forsonet med Gud del 1 - Rom 6;4-11
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Åpning: Jon Espeland
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

2. påskedag, man 13. april, kl 11:00
Emne: Forsonet med Gud del 2 - 2Kor 5;14-21
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
Åpning: Magne Straumstein
Sang: Magne Straumstein
Klikk her for å se opptaket (på YouTube) >>

Opptak fra møter på Rena finner du på renamisjonshus.com. De har hatt flere digitale møter den siste tiden, så det er nye opptak som ligger på nettsiden.
Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.