Opptak bibelcamping

Opptakene fra bibelcampingen i sommer ligger ute under "oppbyggelig" og "opptak". Sangmøtet og sangene er ennå ikke klare, men kommer snart.
Neste møter
15/08 19:00 Ungdomsforening: L. F. Ellingsen, Kodal
23/08 19:00 Kvinneforening: Marte Fjære
29/08 19:00 Møte:

Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.