Møteoversikt lokallag

Rena

Hedmark

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Sigmund Fjære (tlf: 98025181) for nærmere informasjon.Viktige arrangement:

29.06 - 01.07Yngresleir: Skrim sp.kapell, Kongsberg
06. - 13. juli Bibelcamping: Vegårdtun, Vegårshei
02. - 05. august Sommerbibelskole: Bygland KVS, Setesdal

Møtene blir avertert i Østlendingen.

Om noen trenger skyss, eller annen informasjon, ta gjerne kontakt.
Sigmund Fjære, mob 98025181
Hjertelig velkommen til samlinger om Guds Ord!