Møteoversikt lokallag

Rena

Hedmark

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Sigmund Fjære (tlf: 98025181) for nærmere informasjon.Viktige arrangement:


Møtene blir avertert i Østlendingen.

Om noen trenger skyss, eller annen informasjon, ta gjerne kontakt.
Sigmund Fjære, mob 98025181
Hjertelig velkommen til samlinger om Guds Ord!