Ungdomsforening

Sv. Mangelrød, Kveldsvik

16. mai 2018 Kl. 19:00Dette møtet er en del av:
Lokallag: Ungdomsforening
Krets: Vestfold

Sv. Mangelrød, Kveldsvik

Vestfold

Hos Ingerlise og Svein Mangelrød, Kveldsvik

Kontaktperson for nærmere informasjon:
Lars Fredrik Ellingsen
Tlf.: 40878347/ 33443402.