Her finnes en oversikt over alle talene tatt opp på leirene. Ønsker du noen av dem tilsendt på CD kan du kontakte JakobTrydal pr mail eller brev. (E-post: cd_bestilling(a)misjonslaget.no, adresse: Jakob Trydal
Hegnavegen 9, 3748 Siljan) Skriv navn, adresse og hvilke CD'er du ønsker. 20 kroner per CD pluss porto.

Du kan også laste ned talene fra leirene i .wav, .mp3 eller .mp4-format! Klikk deg inn på Nedlastbare prekener.


Opptak fra sommerbibelskolen på Bygland 5.-9. august 2009

Gå inn på denne siden for oversikt over hva du kan bestille.


Opptak fra sommerbibelskolen på Oppdal 9.-12. juli 2009

Gå inn på denne siden for oversikt over hva du kan bestille.


Opptak fra bibelhelgen på Norsjø 6.-8. mars 2009

6/3

Kl 2000

Einar Kristoffersen

Kveldsmøte

7/3

Kl 1030

Olaf Klavenæs

Bibeltime. Emne: ”Guds lysthave”

7/3

Kl 1130

Øyvind Klavenæs

Bibeltime

7/3

Kl 1700

Einar Kristoffersen

Bibeltime. Emne: ”Synd og nåde”

7/3

Kl 2000

Olaf Klavenæs

Kveldsmøte

8/3

Kl 1100

Einar Kristoffersen

Formiddagsmøte


Opptak fra sommerbibelskolen på Bygland 6.-10. august 2008

6/8

Kl 2000

H.E. Nissen

Kveldsmøte

7/8

Kl 1030

J. Espeland

Bibeltime. ”Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg.” Rom.10.20. (Opptaket mangler dessverre 10 min i første halvdel av prekenen.)

7/8

Kl 1700

H.E. Nissen

Bibeltime

7/8

Kl 2000

A. Salte

Kveldsmøte

8/8

Kl 1030

H.E. Nissen

Bibeltime

8/8

Kl 1700

J. Espeland

Emne: ”Arven etter H. Nielsen Hauge og C.O. Rosenius.

8/8

Kl 2000

A. Salte

Kveldsmøte

9/8

Kl 1030

H.E. Nissen

Bibeltime

9/8

Kl 1700

A. Salte

Tema: ”Et godt familieliv.

9/8

Kl 2000

S. Mangelrød

Kveldsmøte

10/8

Kl 1030

H.E. Nissen

Formiddagsmøte


Opptak fra sommerbibelskolen på Oppdal 10.-13.07.08

10/7

Kl 2000

T. Mangelrød

Jesaja 1: 24-25

11/7

Kl 1000

E. Kristoffersen

Rik nok for alle

11/7

Kl 1130

O. Klavenæs

Nå ser jeg det.

11/7

Kl 1700

T. Mangelrød

Markus 9:17-27

11/7

Kl 2000

Ø. Klavenæs

2. Mos 15:1-7

12/7

Kl 1000

O. Klavenæs

Den skarlagenrøde fargen.

12/7

Kl 1130

E. Kristoffersen

I håpet. Rom 8:22-25

12/7

Kl 1700

H. Fjære

Vindretningen

12/7

Kl 2000

T. Mangelrød

Joh Åp 22:17, 22

13/7

Kl 1030

E. Kristoffersen

Jes 65:1-2


Opptak fra bibelhelg på Kvinatun 5. - 7. oktober -07

Fredag 5. okt    
  Dagfinn Natland Kl. 2000 - Kveldsmøte
Lørdag 6.okt    
  Olaf Andrè Klavenæs Kl. 1000 Bibeltime. Emne: ”Mitt hjemland er i Himmelen.”
  Dagfinn Natland Kl. 1130 Bibeltime
  Arthur Salte Kl. 1700 Bibeltime v/. Emne: ”Hvor lenge vil dere halte til begge sider?” 1. Kongebok 18:21
  Olaf Andrè Klavenæs Kl. 2000 Kveldsmøte

Søndag 7.okt

   
  Arthur Salte Kl. 1030 Formiddagsmøte

Opptak fra sommerbibelskolen på Bygland, Setesdalen 8.-12. august -07

Onsdag 8.august    
  Tore Mangelrød Kl. 20.00 Kveldsmøte
Torsdag 9.august    
  Arthur Salte Kl.10.00 Bibeltime. Emne: ”Tidens bekymring og rikdommens bedrag.” Matt.13.22
  Sven Berglund Kl.11.30 Bibeltime
  Olaf Klavenæs Kl. 17.00 Bibeltime. Emne: ”Fred med Gud.”  Dette opptaket ble dessverre inkomplett, men pga det sentrale innholdet velger vi allikevel å gi ut den delen som ble tatt opp.
  Einar Kristoffersen Kl.20.00 Kveldsmøte Dette opptaket ble dessverre inkomplett, men pga det sentrale innholdet velger vi å legge ut den delen som ble tatt opp.
Fredag 10.august Ragnvald Lende Kl. 10.00 Andakt ved årsmøtet
  Arthur Salte Kl. 17.00 Bibeltime. Emne: ”Trell eller fri.” Gal.4.21-31
  Tore Mangelrød Kl. 20.00 Kveldsmøte
Lørdag 11.august    
  Sven Berglund Kl.10.00 Bibeltime
  Einar Kristoffersen Kl.11.30 Bibeltime
  Lars Fredrik Ellingsen Kl.17.00 Bibeltime v/ . Emne: ”Vennesamfunnet.”
  Arthur Salte Kl.20.00 Kveldsmøte v/  Emne: ”Himmel eller helvete.” Matt. 24.35-44
Søndag 12.august    
  Olaf Klavenæs Kl. 10.30 Formiddagsmøte

Opptak fra sommerbibelskolen på Imistølen, Oppdal 12.-15. juli -07

Torsdag 12.juli    
  Ola Østerbacke Kl. 2000 Kveldsmøte
Fredag 13.juli    
  Ola Østerbacke Kl 1000 Bibeltime Emne: Daniel 2
  Arthur Salte Kl 1130 Bibeltime. Emne: Lønnkammeret og tiggerplassen
  Øyvind Klavenæs Kl 1700 Bibeltime
  Kjell Sønstabø Kl 2000 Kveldsmøte
Lørdag 14.juli    
  Ola Østerbacke kl 1000 Bibeltime. Emne Daniel 3
  Arthur Salte kl 1130 Bibeltime. Emne: ”Hverdagen i en kristen familie.” Kol.3.16.-4.1.
  Kjell Sønstabø kl 1700 Bibeltime
  Arthur Salte kl 2000 Kveldsmøte. Emne: ”Men hvor er lammet?”
Søndag 15. juli    
  Kjell Søntabø kl 1030 Formiddagsmøte

Opptak fra nyttårsleiren på Solløkka Leirsted, Sandefjord fra 29/12-06 til 1/1-07

fredag 29. des    
  Lars Fredrik Ellingsen Juletrefest kl 1900
lørd 30. des    
  Birger Mangelrød Bibeltime kl 1000
  Morten Askjer Bibeltime kl 1130
  Morten Askjer Bibeltime kl 1700
  Jon Espeland Kveldsmøte kl 1900
sønd 31. des    
  Birger Mangelrød Bibeltime kl 1000
  Einar Kristoffersen Bibeltime kl 1130
  (Håvar Fjære Kl 1500, ble dessverre ikke tatt opp)
  Einar Kristoffersen Kveldsmøte kl 2200
mand 1. jan    
  Lars Fredrik Ellingsen Møte kl 1100

Opptak fra bibelhelg på Kvinatun Ungdomsenter, Kvinlog, Agder fra 6/10-06 til 8/10-06

fred 6. oktober    
  Olaf Klavenæs Kveldsmøte kl 2000
lørd 7. oktober    
  Magnus Vistvik Bibeltime kl 1000
  Olaf Klavenæs Bibeltime kl 1130
  Lars Fredrik Ellingsen Ettermiddagsmøte kl 1700
  Magnus Vistvik Kveldsmøte kl 2000
sønd 8. oktober    
  Arthur Salte Avslutningsmøte kl 1100

Opptak fra Sommerbibelskolen på Imi-stølen, Oppdal fra 20/7-06 til 23/7-06.

torsd 20. juli    
  Svein Mangelrød Kveldsmøte kl 2000
fred 21. juli    
  Olaf Klavenæs Bibeltime kl 1000
  Tore Mangelrød Bibeltime kl 1130
  Jon espeland Bibeltime kl 1700
  Einar Kristoffersen Kveldsmøte kl 2000
lørd 22. juli    
  Olaf Klavenæs Bibeltime kl 1000
  Einar Kristoffersen Bibeltime kl 1130
  Aslaug Thorsen og Solveig Ellingsen Sangmøte kl 1700
  Jon Espeland Kveldsmøte kl 2000
sønd 23.juli    
  Tore Mangelrød Avslutningsmøte kl 1130

Opptak fra nyttårsleiren på Solløkka Leirsted, Sandefjord fra 29/12-05 til 1/1-06.

Tors 29/12    
  Tore Mangelrød Julefesten
Fred 30/12    
  Lars Fredrik Ellingsen Bibeltime kl 1000
  Nobukazu Imazu Bibeltime kl 1130
  Einar Kristoffersen Kveldsmøte kl 2000
Lørd 31/12    
  Olaf Klavenæs Bibeltime kl 1000
  Nobukazu Imazu Bibeltime kl 1130
  Einar Kristoffersen Høytidsmøtet
Sønd 1/1    
  Olaf Klavenæs Nyttårsmøtet

Opptak fra Sommerbibelskolen på Imi-stølen 2005

På grunn av tekniske problemer ble kun fire av talene tatt opp på sommerbibelskolen på Oppdal.

Sven Berglund fred 22/7-05 Profeten Nehemja
Arthur Salte lørd 23/7-05 Den barmhjertige samaritanen
Tore Mangelrud lørd 23/7-05 1. Kor. kap 1: 26 ff
Jon Espeland sønd 24/7-05 1. Pet. 1: 10-12

Ny CD: '80-årige Kristoffer Fjelde synger sangen som aldri kan døKristoffer Fjelde'

Kristoffer Fjelde er tidligere forkynner. Gjennom et langt liv har han reist omkring og vitnet om Jesus både i inn- og utland.

Mange kristne sanger som ble sunget ofte tidligere, er i ferd med å bli glemt. Disse sangene har et innhold som er like aktuelt for oss som det var på den tiden de ble skrevet. Det er Kristoffer Fjeldes ønske at disse sangene igjen kan få være med på å peke på veien til Jesus.

Innspillingen er gjort privat. Fjelde spiller selv trekkspill på en rekke av sangene, og Øyvind Klavenæs spiller piano på de resterende.

CD'en koster kr 70 /-.

Distributør
Håvar Fjære
Storrønningen  
3220 Sandefjord  
hafja(a)online.no - bytt ut (a) med @  
+47 33 11 08 31 / +47 90 19 56 18