Nattverdmøte

R. Langerud, Hvarnes

04. juni 2024 Kl. 19:30



Dette møtet er en del av:
Lokallag: Kvelde/ Hvarnes

R. Langerud, Hvarnes

Vestfold og Telemark (Vestfold)

Hos Roar og Liv Arnhild Langerud, Hvarnes.

Kontaktperson for nærmere informasjon:
Birger Mangelrød
Tlf.: 91877224/ 33112044.