Barneforening

Heidi Malerød, Kvelde

26. september 2023 Kl. 17:30

Varer frem til kl 19:00.Dette møtet er en del av:
Lokallag: Kvelde/ Hvarnes

Heidi Malerød, Kvelde

Vestfold og Telemark (Vestfold)

Hos Heidi Malerød
Hedrumveien 1242
3282 Kvelde

Kontaktperson for nærmere informasjon:
Anne Margrethe Marca
Tlf.: 99771746.