Nattverdmøte

H. Malerød, Vassvik

06. juni 2023 Kl. 19:30Dette møtet er en del av:
Lokallag: Kvelde/ Hvarnes

H. Malerød, Vassvik

Hos Rode og Håkon Malerød

Kontaktperson for nærmere informasjon:
Birger Mangelrød
Tlf.: 91877224/ 33112044.