Møteoversikt lokallag

Kvinneforeningen Aurora

Vestfold og Telemark

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Marte Fjære (tlf: 40246893) for nærmere informasjon.Viktige arrangement:

09. - 11. juni Barneleir: Skaglemoen, Hvarnes
23. - 25. juni Ungdomsleir: Kvinatun, Kvinlog
07. - 13. juli Bibelcamping: Vegårtun, Vegårshei
03. - 06. august Sommerbibelskole: Bygland KVS, Setesdal
06. - 08. oktober Bibelhelg: Vegårtun, Vegårshei