Møteoversikt lokallag

Kvinneforeningen Aurora

Vestfold og Telemark

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Mariann Malerød (tlf: 99163811) for nærmere informasjon.Viktige arrangement:

30.12 - 01.01Nyttårssamling: Strand leirsted, Sandefjord
11. - 13. mars Bibelhelg: Vegårtun, Vegårshei
08. - 14. juli Bibelcamping: Vegårtun, Vegårshei
04. - 07. august Sommerbibelskole: Bygland KVS, Setesdal