Møteoversikt lokallag

Kvinneforeningen Aurora

Vestfold og Telemark

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Mariann Malerød (tlf: 99163811) for nærmere informasjon.Viktige arrangement:

18. - 20. juni Ungdomsleir: Kvinatun, Kvinlog
02. - 08. juli Bibelcamping: Fredheim Leirsted, Iveland
05. - 08. august Sommerbibelskole: Bygland KVS, Setesdal