Møteoversikt lokallag

Bygland

Agder (Aust-Agder)

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Olav Straume (tlf: 37935319) for nærmere informasjon.Viktige arrangement:

18. - 20. juni Ungdomsleir: Kvinatun, Kvinlog
02. - 08. juli Bibelcamping: Fredheim Leirsted, Iveland
05. - 08. august Sommerbibelskole: Bygland KVS, Setesdal