Møteoversikt lokallag

Bygland

Agder (Aust-Agder)

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Olav Straume (tlf: 37935319) for nærmere informasjon.Viktige arrangement:

07. - 09. oktober Bibelhelg: Vegårtun, Vegårshei
03. - 05. mars Bibelhelg: Vegårtun, Vegårshei