Møteoversikt lokallag

Jæren

Rogaland

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Arthur Salte (tlf: 51428801) for nærmere informasjon.Viktige arrangement:

07. - 09. oktober Bibelhelg: Vegårtun, Vegårshei
03. - 05. mars Bibelhelg: Vegårtun, Vegårshei