Møteoversikt lokallag

Oslo

Oslo

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Vegard Skipnes (tlf: 45884996) for nærmere informasjon.






Forbehold om endringer. Ta kontak for nærmere informasjon eller om du trenger hjelp med transport! Tlf. Vegard: 45 88 49 96.


Velkommen!





Esek 34;15

"Jeg vil selv være hyrde for min hjord og selv la den hvile, sier Herren Herren."




Andre møter på Lighthouse Coffee i Oslo: