Møteoversikt lokallag

Oslo

Oslo

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Vegard Skipnes (tlf: 45884996) for nærmere informasjon.Viktige arrangement:

18. - 20. juni Ungdomsleir: Kvinatun, Kvinlog
02. - 08. juli Bibelcamping: Fredheim Leirsted, Iveland
05. - 08. august Sommerbibelskole: Bygland KVS, Setesdal

Forbehold om endringer. Ta kontak for nærmere informasjon eller om du trenger hjelp med transport! Tlf. Vegard: 45 88 49 96.


Velkommen!

Esek 34;15

"Jeg vil selv være hyrde for min hjord og selv la den hvile, sier Herren Herren."
Andre møter på Lighthouse Coffee i Oslo: