Ungdomsleir

"Kringkasteren", Flekkerøya

27. juni - 29. juni 2014

Hovedemne: Ungdommens lykke er samfunn med Gud

Program:


Fredag 27. juni
 18:00 Ankomst
 19:00 Kveldsmat
 20:30 Møte v/ Lars Fredrik Ellingsen

Lørdag 28. juni
 08:30 Frokost
 10:00 Bibeltime v/ Jon Espeland
 12:30 Middag
 15:00 Ut i det fri :)
 19:00 Kveldsmat
 20:00 Møte v/ Arthur Salte   Emne: "Innenfor eller utenfor"
          Leirbål, sang, vitnesbyrd.

Søndag 29. juni
 08:30 Frokost
 10:00 Møte v/ Arthur Salte   Emne: "Er synden levende for deg?"
 12:00 Middag og rydding/ pakking


Alder:
For voksen ungdom som er ferdig med ungdomsskolen.

Talere
Lars Fredrik Ellingsen, Jon Espeland og Arthur Salte.

Ledere
Lars Fredrik Ellingsen, Jon Espeland og Karl Løvås.

Ta med:
Bibel og sangbok, sovepose og toalettsaker.
Hvis du ønsker: badetøy, fiskesaker.

Pris:
Leiren koster kr.500,- pr. person.

Stevnekonto for betaling av opphold:
1503.07.50710


Velkommen til samling om Guds ord!



Informasjon og påmelding:

Karl Løvås
Vragesløyfen 85, 4625 FLEKKERØY
Tlf. 47617653/ 38100526
E-post: lrak58@hotmail.com

Påmeldingsfrist: 18. juni 2014



"Kringkasteren", Flekkerøya

Agder (Vest-Agder)

Adresse:
Lindebøskauen skole
Lindebøskauen 101
4625 Flekkerøy
Lindebøskauen skole - Kringkasteren

Kontaktperson for nærmere informasjon:
Karl Løvås
Tlf.: 47617653/ 38100526.