Møteoversikt lokallag

Askim

Viken (Østfold)

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Petter Skipnes (tlf: 41663775/ 69815631) for nærmere informasjon.Viktige arrangement:

26. - 28. februar Bibelhelg: Vegårtun, Vegårshei