Evangelisk  Luthersk Misjonslag

HovedsidePeruMøtevirksomhet NorgeOppbyggeligIn EnglishKontakt ossLinker          

ELM>>Møtevirksomhet Norge>>Leirer>>Sommerbibelskole_bygland_09

Sommerbibelskole på Bygland 05.-09.08.09

Her er talene klare for nedlasting!

Onsdag 5.august
Kl. 20.00 Kveldsmøte v/ Olaf Klavenæs

Torsdag 6.august
Kl. 10.00 Bibeltime v/ Jon Espeland
Kl. 11.30 Bibeltime v/ Olaf Klavenæs. Emne: ”Guds vilje – Jesu mat.”
Kl. 17.00 Bibeltime v/ Lars Fredrik Ellingsen. Tema: ”Calmeyergata-linjen.”
Kl. 20.00 Kveldsmøte v/ Jon Espeland

Fredag 7.august
Kl. 10.00 Årsmøte. Andakt v/ Arthur Salte
Kl. 17.00 Bibeltime v/ Magne Straumstein
Kl. 20.00 Kveldsmøte v/ Tore Mangelrød.

Lørdag 8.august
Kl. 10.00 Bibeltime v/ Olaf Klavenæs. Emne: ”Livsreisen.” Salme 90.10
Kl. 11.30 Bibeltime v/ Tore Mangelrød
Kl. 17.00 Ragnvald Lende. Sangskatten etter Anders Nilsson
Kl. 20.00 Kveldsmøte v/ Jon Espeland.

Søndag 9.august
Kl. 10.30 Formiddagsmøte v/ Tore Mangelrød.

 

 

Sang fra sommerbibelskolen

Arild Salte Sang 1 Sang 2
Arne og Magne Straumstein Sang 1 Sang 2 Sang 3
Tore og Jane Mangelrød Sang 1
Bjørnar Mangelrød Sang 1
Herdumsekstetten Sang 1 Sang 2
Ida Narvesen Sang 1 Sang 2 Sang 3
Magne Straumstein Sang 1 Sang 2
Marte Fjære og Anne Margrethe Malerød Sang 1 Sang 2
Asbjørn, Einar, Mathias og Trygve Mangelrød Sang 1 Sang 2 Sang 3
Musikklaget Sang 1 og 2 Sang 3
Sangvennene Sang 1 Sang 2 Sang 3
Sigmund Fjære Sang 1
Tom Eftevand Sang 1


Nettsiden vil bli oppdatert med bilder og annet stoff senere.

 

Tilbake til Leirer

 
   
ELM v/ sekr Håvar Fjære, Storrønningen, 3220 Sandefjord, tlf +47 33 11 08 31  Webmaster