Møte

Vestre Andebu bedehus

19. oktober 2018 Kl. 19:00Dette møtet er en del av:
Lokallag: Østre Vestfold

Vestre Andebu bedehus

Vestfold

Bedehuset ligger 5km/ 6min kjøring fra Andebu sentrum vestover.

Fra Rv307 ta av på "Daleneveien" mot "Vidaråsen" (Fv605). Bedehuset ligger da på venstre hånd.

Kontaktperson for nærmere informasjon:
Olaf Andrè Klavenæs
Tlf.: 92286453/ 33473175.