Barneforening

Anne Helen Mangelrød

27. november 2018 Kl. 18:00

Varer frem til kl 19:30.Dette møtet er en del av:
Lokallag: Kvelde/ Hvarnes

Anne Helen Mangelrød

Vestfold

Hos Anne Helen Mangelrød, Svartangveien 759, Kvelde

Kontaktperson for nærmere informasjon:
Birger Mangelrød
Tlf.: 91877224/ 33112044.