Bønnemøte

J.Å. Ragnhildrød, Kvelde

02. oktober 2018 Kl. 19:00Dette møtet er en del av:
Lokallag: Kvelde/ Hvarnes

J.Å. Ragnhildrød, Kvelde

Vestfold

Hos Jan Åge Ragnhildrød
Vestbyåsen 20, 3282 Kvelde

Kontaktperson for nærmere informasjon:
Birger Mangelrød
Tlf.: 91877224/ 33112044.