Barneforening

Heidi Malerød

29. mai 2018 Kl. 18:00

Varer frem til kl 19:30.Dette møtet er en del av:
Lokallag: Kvelde/ Hvarnes

Heidi Malerød

Vestfold

Hos Heidi Malerød, Lyseboveien 173, Kvelde

Kontaktperson for nærmere informasjon:
Birger Mangelrød
Tlf.: 91877224/ 33112044.